Ceritified
ISO 9001:2015
Ceritified
ISO 14001:2015
Ceritified
BS OHSAS 18001:2007

T22 – Степен на задържане: N2

Описание

T22 – Степен на задържане: N2

 

Изпълнение Нормирана зона на действие Степен на сила на удара
T22 4M* W6 (1.90 m)

A (ASI ≤ 1.0)

T22 4MS2** W4 (1.20 m) A (ASI ≤ 1.0)

* разстояние м/у стълбове : 4000 mm
** разстояние м/у стълбове : 2000 mm

  • Шина: Ø 220 mm, L=4000 mm
  • Стълб: C100: L=2000mm (T22 4M); L=1500mm (T22 4MS2)

 

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.