Ceritified
ISO 9001:2015
Ceritified
ISO 14001:2015
Ceritified
BS OHSAS 18001:2007

ТМ40 Степен на задържане: H2C

Описание

T40  – Степен на задържане: L2 (H2, N2)

 

Изпълнение Нормирана зона на действие Степен на сила на удара
T40 4MS2*  H2  W4 (1.20 m)

B (ASI ≤ 1.4)

T40 4MS2* N2  W3 (1.00 m) B (ASI ≤ 1.4)

* разстояние м/у стълбове: 2000 mm

  • Шина: L=4000 mm

 

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.