Ceritified
ISO 9001:2015
Ceritified
ISO 14001:2015
Ceritified
BS OHSAS 18001:2007

JPL1 (1.33) H1W4 BW + BHR 1120 (4.0)

Описание

Характеристики
Степен на задържане: JPL1 (1.33) H1W4 BW + BHR 1120 (4.0)

C- профил с планка L=680mm, S355JR
Шина тип А, тип B L=4300mm, S355JR
Болт M10/M16
Тествана дължина 72 м

Характеристики за парапет

C- профил с планка L=1120mm, S235JR
Тръба Ø=48mm

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.