Ceritified
ISO 9001:2015
Ceritified
ISO 14001:2015
Ceritified
BS OHSAS 18001:2007

ШУМОЗАЩИТНИ СТЕНИ, МОНТИРАНИ ОТ „ЮПИТЕР 05“ ООД НА ОБЕКТ АМ „СТРУМА“ ПРИ КМ 21, ЛЯВО ПЛАТНО ПОСОКА гр. СОФИЯ

Шумозащитни стени, монтирани от „Юпитер 05“ ООД на обект АМ „Струма“ при км 21, ляво платно посока гр. София.

Един от най-ефикасните начини за намаляване нивото на шум до определените норми, както и вредното му въздействие върху здравето на хората, е монтажът на акустични прегради/шумозащитни екрани с акустични панели.
Акустичните панели са най-доброто решение за възпрепятстване на шум от пътното движение и гарантират висока ефективност на шумозащита, имат естетичен вид и дълъг период на употреба.