Ceritified
ISO 9001:2015
Ceritified
ISO 14001:2015
Ceritified
BS OHSAS 18001:2007

КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ 14 км НА ПЪТ II-86 ПЛОВДИВ-АСЕНОВГРАД

Още един успешно завършен проект на „Юпитер 05“ ООД на кръговото кръстовище при 14 км на път II-86 „Пловдив-Асеновград“.

На обекта бяха монтирани ограничителни системи за път с шина с две вълни N2W4 и H1W4.