Ceritified
ISO 9001:2015
Ceritified
ISO 14001:2015
Ceritified
BS OHSAS 18001:2007

СОФИЯ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЮЖНА ДЪГА ОТ КМ 41+137.87 ДО КМ 44+720

“Юпитер 05” ООД изработи, достави и монтира горещо поцинковаи ограничителни системи за пътни превозни  средства съгласно БДС ЕN1317 за обект: София – Околовръстен път – южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720.