Ceritified
ISO 9001:2015
Ceritified
ISO 14001:2015
Ceritified
BS OHSAS 18001:2007

„ЮПИТЕР 05“ ООД – 27 ГОДИНИ ОПИТ И ТРАДИЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ (МАНТИНЕЛИ)

– Над 40 типа ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА

– Над 15 типа ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ

– Проектиране и въвеждане на пазара на системи съгласно БДС EN 1317

– Доставка и монтаж на ограничителни системи

About the author