Ceritified
ISO 9001:2015
Ceritified
ISO 14001:2015
Ceritified
BS OHSAS 18001:2007

ЮПИТЕР МЕТАЛ С МОДЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖП ИНФРАСТРУКТУРАТА НА СТРАНАТА

Интервю с инж. Мартин Гочев, инженер железопътно строителство в „Юпитер Метал“ ООД, за списание „Железопътен транспорт“

Здравейте инж. Гочев,

В последните години много нови проекти стартираха и се предвижда да стартират, разкажете ни за вашата компания, както и какви продукти, свързани с железопътната инфраструктура произвеждате ?

„Юпитер Метал” ООД е производствена компания базирана в гр. Пловдив, с основен предмет на дейност производство и доставка на стълбове за контакната ЖП мрежа, шумозаглушителни стени, сглобяеми стълбове за електропреносната мрежа и други.

Производствената база е разположена на площ от 42 700 кв.м. и застроена производствена площ от 7950 кв.м., оборудвана с различни металорежещи и металообработващи машини /ролкоогъващи, ролкопрофилиращи, преси, абканти, стругове, фрези, гилотини, машини за надлъжен и напречен разкрой, заваръчна техника и станции/.

Водени от добрите практики и тенденции на другите европейски страни, които са наложили използването на метални стълбове по цялата си контактна мрежа, ние също сме разработили  продукти за подобряване на железопътната инфраструктура на България като част от тези продукти са стоманени стълбове за комбинирано ползване.

Стълбовете ни са с разработен полезен модел и отговарят на всички изисквания на НАРЕДБА № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии.

 

Kакви предимства имат металните стълбове пред стоманобетонните?

 

Металните стълбове имат редица предимства пред стоманобетонните, които могат да бъдат квалифицирани в три отделни направления – икономическо предимство, сигурност и екологично предимство.

От икономическа гледна точка те имат по-голяма дълготрайност благодарение на антикорозионната защита, която се се осъществява чрез горещо поцинковане в съответствие със стандарт БДС EN ISO 1461:2009. Тази защита гарантира над 30-годишен експлоатационен живот на покритието на стълба от корозия. След този период последващата им поддръжка се осъществява само с обработка на стълба с дву/три-компонентни смоли, които ще удължат живота му с над 20 год. Освен това, металните стъблове са с по-голяма носимоспособност при по-малко собствено тегло – в следствие, на което се улеснява и олекотява фундирането на стълба. Друго тяхно предимоство е бързото и лесно изпълнение на монтажа поради по-леките конструктивни елементи. Не бива да се пренебрегват и ниските разходи при демонтаж поради това, че са анкерирани, а не бетонирани. За разлика от стоманобетонните, металните горещо поцинковани стълбове имат възможност за последваща употреба. При възникване на аварийна ситуация, елементите на металните стълбове могат лесно да се ремонтират, което няма да доведе до последващо закъснение на влакове, движещи се по съответната жп линия;

От гледна точка на сигурността при металните стълбове се използват анкерни болтове, които осъществяват връзката на стълба към фундамента и те позволяват точно фиксиране и нивелиране на конструкцията в зависимост от траекторията на железния път. Технологията за монтаж на стоманобетонните стълбове, която е посредством монтаж в предварително изготвен кофраж, след което се бетонират, не позволява прецизна нивелация, както при металните. Гарантираното качество на използваните материали и на скрепителните средства при производството на металните стълбове, води до повишена надеждност. Целият процес е индустриализран, което води до по-високо качество и прецизност във всеки детайл. Металните стълбове осигуряват по-добра земетръсна устойчивост, както и ефикасен визуален контрол и инспекция.

И накрая, но не на последно място по важност, металните стълбове са изработени от материал, който се рециклира и е природосъобразен.

Има ли вече монтирани ваши стълбове на железопътни обекти на територията на България ?

Да, работим активно по новите проекти за рехабилитация и реконструкция на ЖП линии в България. Мога да спомена следните обекти, на които бяха подменени изцяло старите стоманобетонни стълбове с метални горещо поцинковани:

  • Рехабилитация на ЖП участък Скутаре – Оризово от линията Пловдив – Бургас.
  • Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво – Своге, Път II от км. 24+589 до км. 32+573 с дължина 7 984 м.
  • Рехабилитация на железния път от ЖП инфраструктура в междугарието Копривщица – Стряма.

По какъв начин следите тенденциите в бранша за да сте винаги в крак с новостите ?

Фирмата взима участие в редица конференции и изложения, в които се представят най-актуалните технологии и решения в сферата на железопътната инфраструктура. Такива големи събития са организирани от Нациналното Сдружение на железопътните инженери през последните години в различни градове на България. Този тип събития имат за цел обмяна на опит между професионалисти от бранша, с което се подпомага развититето на железопътната инфраструктура в България. И както споменах, следвайки тенденциите черпим от добрия опит в европейските страни и разработваме свои технически решения, с които считаме че допринасяме и надграждаме за представянето на един по-добър продукт на пазара в България.

Цялото интервю може да прочетете – ТУК

 

About the author