ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΣΜΟΛΙΑΝ

Το νέο τμήμα μήκους 3,65 χμ από τον περιφερειακό δρόμο του Σμόλιαν αρχίζει από το Τελωνείο στην συνοικία  „Ούστοβο“ και τελειώνει στην τοποθεσία Μπούνκερα στην συνοικία „Ράϊκοβο“. Σχετικά με το σχέδιο οριστικοποιήθηκε η κατασκευή της σύριγγας στην συνοικία «Ούστοβο» μήκους 421 μ, που είναι με δύο λωρίδες από 3,75 μ και δύο πεζοδρόμια, καθώς επίσης και με LED φωτισμό. Επισκευάστηκαν 990 μ από τον υφιστάμενο δρόμο. Κατασκευάστηκαν 5 γέφυρες – πάνω από τους ποταμούς Μπιάλα και Τσέρνα. Μέσω τριών κυκλικών κόμβων εξασφαλίζεται ασφαλής σύνδεση με βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης.

Η Ιούπιτερ 05 Ε.Π.Ε. κατασκεύασε, προμήθευσε και συναρμολόγησε οδικά περιοριστικά συστήματα τριών κυμάτων H2W4 που πληρούν τις απαιτήσεις των ΒΚΠ EN 1317. Επίσης προμήθευσες και συναρμολόγησε τερματικό σύμφωνα με τα ΒΚΠ EN 1317-4  και 32 μ.  τοίχων προστασίας από τον θόρυβο που πληρούν όλα τα βουλγαρικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.