Χωριό Γκιουέσεβο και πόλη Σόφια, που αποτελεί Δρόμο I-6 (Μπούνοβο)

Η Ιούπιτερ 05 Ε.Π.Ε. κατασκεύασε και προμήθευσε οδικό περιοριστικό σύστημα με θερμή επιψευδαργύρωση  και στοιχεία για μοτοσυκλετιστές στο έργο:  χ. Γκιουέσεβο και πόλη Σόφια που αποτελεί Δρόμο I-6 (Μπούνοβο).