Motorcycle road restraint system

ОГРАНИЧИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА МОТИЦИКЛЕТИСТИ
ОГРАНИЧИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА МОТИЦИКЛЕТИСТИ
Произведено в България

Characteristics
Motorcycle road restraint system

Material   S355JR
Bracket type 1         δ=5mm
Bracket type 2           δ=5mm
Bolt M10


Download our catalogue