с. Гюешево и гр. София, представляващ Път I-6 (Буново)

I-6.1
Юпитер 05 ООД - изработи и достави, горещо поцинкован ограничителна система за път и елементи за мотористи на обект:  с. Гюешево и гр. София, представляващ Път I-6 (Буново).