с.Белово - язовир Пясъчник

"Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 и парапети за мостови съоражения на обект: с.Белово - язовир Пясъчник.