бул."Брюксел" гр.София

Фирма "Юпитер 05" ООД произведе, достави и монтира 3-ри вълнова предпазна ограда и произведе и достави горещо поцинковани профили за шумоизолиращи бариери на бул. "Брюксел" - гр.София.