Юпитер 05 ООД ще вземе участие на 3-та годишна конференция на тема "Безопасна Пътна Инфраструктура"

hs1
18.04.2017 г.
Юпитер 05 ООД ще вземе участие на 3-та годишна конференция на тема "Безопасна Пътна Инфраструктура" която ще се проведе на 20-ти и 21-ви Април 2017г в гр. Хисаря. Конференцията събира на едно място представители на държавната администрация, представители на европейски и български институции и неправителствени организации, собственици и управители на едни от най-големите компании, както  фирми занимаваши се с пътна безопасност, така и пътно-строителни фирми, научни работници, преподаватели в университети, експерти и специалисти.
Форумът предоставя  трибуна на различните обществени групи за свободен обмен на мнения по въпросите касаещи безопасността на пътната инфраструктура в страната. Той дава възможност и за създаване на контакти и бизнес взаимоотношения.