ЮПИТЕР ХОЛДИНГ С УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯТ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР 

International Fair - Plovdiv
07.10.2016 г.
От 26 септември до 1 октомври 2016 г. в Международен панаир Пловдив се проведе 72-ото издание на МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР. Той е сред най-авторитетните делови форуми за инвестиционни стоки и технологии в Югоизточна Европа и в него се представят постиженията на световни лидери в областите: машиностроене, строителство, автомобили, транспорт, информационни технологии, софтуер, електроника и електротехника, строителство, химия, енергетика, екология и други.
В деловият форум взеха участие над 600 компании от 33 държави, а страна партньор е Чехия. В него се включват 117 нови изложители, а други 37 се завръщат след кратко прекъсване
На техническия панаир фирма Юпитер 05 представи своите продукти в областта на пътните ограничителни системи:

-    Ограничителни системи за пътна част и съоръжения
-    Специални елементи за мотористи
-    Елементи за начало и край
-    Акустични прегради
-    „Щадящи“ стълбове

Продуктите са търсени за обекти в България и чужбина.
Представители на заводите за горещо поцинковане ЗГП обясниха на заинтересованите фирми технологията за горещо поцинковането на метал, която използват по метода на водеща в тази област американска компания.
Атракцията на Юпитер Холдинг тази година бе джип с монтирани мостри на ограничителни системи.