Временните огради Т1, Т2 и Т3 съгласно БДС EN 1317-2, които се използват в Европа за сигнализиране на строителни и монтажни работи по пътищата. Същите са цитирани и в Наредба No. 3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците. Изключително полезни за ограничаване на пътни ленти и зони в СМР, както и за отделяне на противоположни посоки за движение.