Центъра на Скопие, Република Македония

Ограничителна система за път (мантинела) тип JGR H2W4, с шина тип А, изработена и доставена от Юпитер 05 ООД, беше монтирана в центъра на Скопие, РМакедония.
Проектът е част от програма за обновяване и рехабилитация на централната градска част, и беше успешно завършен през Септември 2017.