Сърбия: проект Враня - Актор

Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства тип В съгласно EN1317 на обек: Сърбия: проект Враня - Актор.