София околовръстен път - южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720

"Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира горещо поцинковаи ограничителни системи за пътни превозни  средства съгласно БДС ЕN1317 за обект: София - Околовръстен път - южна дъга от км 41+137.87 до км 44+720.