Смесени парапети от стомана и дърво и дървено-стоманени мостове

Пешеходните парапети на Терту осигуряват защита на пешеходците и са в сътветствие с френските стандарти XP P98-408 & nF P01-013.
Дървено-стоманени мостове на Терту са със стоманена конструкция и дървена облицовка с максимална дължина 50м. Подходящи са за пешеходци и малки превозни средства.