Смесени парапети от стомана и дърво и дървено-стоманени мостове на фирма Tertu се предлагат от фирма Юпитер 05 ООД на българския пазар.