Системи за достъп при бедствие и аварии

Предпазни огради
Като орган по пътна поддържка вие няма как да избегнете ремонтите или бедствените и аварийни ситуации по пътя. В случай на блокирани пътни участъци или магистрални тунели, безопасността, трафик контрола и бързия достъп на службите за спешна помощ изискват пълното ви внимание. Вие не бива да губите дори и минута.

Юпитер 05 ООД предлага продукти на Jansen Venneboer Groep който  разработват иновативни решения за контрол на трафика, които напълно покриват съвременните изисквания за безопасност и ефективно пътно движение в случай на бедствия и аварии или ремонт на пътя.