Юпитер Холдинг АД

Юбилейна Грамота по повод 120-годишхината от провеждането на Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив свали


Юпитер Метал ООД:

Удостоверение от Българска Браншова Камара на Енергетиците свали
Удостоверение от Камарата на Строителите в България - Първа Група и Строеж от Първа до Пета Категория свали
Удостоверение от Камарата на Строителите в България - Пета Група свали
Сертификат на система за управление ISO 9001:2015 свали
Сертификата за производствен контрол свали
Сертификата за съответствие на производствен контрол свали


Юпитер 05 ООД:

Грамота "Златен отвес 2017" - Юпитер 05 ООД свали
Excellent SME сертификат, издаден от БТПП–Българска Търговско-Промишлена Палата свали
Сертификат на система за управление ISO 9001 :2015 свали
Сертификат на система за управление ISO 14001:2015 свали
Сертификат на система за управление BS OHSAS 18001:2007 свали
Сертификат на система за управление ISO 39001:2012 свали
Удостоверение от Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес свали
Удостоверени от Българска Браншова Камара Пътища свали
Удостоверение от Камарата на Строителите в България свали
Награда на Германската икономика за 2011 в категория: "Малки и средни предприятия" свали
Диплома от Българската Строителна Камара за производител на годината 2005г. свали
Диплома от международен панаир Пловдив за експонат "стоманено еластична предпазна ограда "Юпитер N2"" свали
Сертификат от Българска Стопанска Камара и Българска Браншова Камара "Пътища" свали


Декларации

Декларация на ръководството на Юпитер 05 ООД за политика и цели по качеството свали
Декларация на ръководството на Юпитер 05 ООД за политика и цели по УОС свали
Декларация на ръководството на Безопасни Пътища ЕООД за политика и цели по ЗБУТ свали