СТЪЛБОВЕ ЗА КОНТАКТНА МРЕЖА ЗА ЖП ИНФРАСТРУКТУРА

jp
05.07.2017 г.
Компанията изпълнява доставки в големите инфраструктурни проекти.
  
„Юпитер Холдинг” АД разполага със завод за производство на  метални конструкции,  производствена база за ограничителни системи за пътни превозни средства и  три завода за горещо поцинковане.  С над 26 годишен опит фирмите от холдинга са добре познати и наложени на българския пазар.
 
В портфолиото ни се включва широка гама от продукти, която се стремим да допълваме спрямо търсенето на пазара.


 
 „Юпитер Метал” ООД, една от фирмите в холдинга, е с основен предмет на дейност производство и доставка на стоманорешетъчни горещо поцинковани стълбове за електропреносната мрежа и за железопътната инфраструктура, заземителни колове, стълбове за улично осветление.
 В предприятието работят висококвалифицирани служители и работници, които се грижат за постигането на качествена изработка и следване на най-новите стандарти в производството.
 
В съгласие с одобрената рамка 2014–2020 и с оглед множеството предстоящи дейности по рехабилитация и модернизация на различни отсечки от железопътната инфраструктура, „Юпитер Метал“ ООД разработи продукти за контактна мрежа, които могат да отговорят на пазарното търсене. В проектите най-често се залага на икономическа ефективност, дълъг експлоатационен срок, бързина за изпълнение и дейности по монтажа. Тези показатели са съобразени в най-висока степен при разработените от „Юпитер Метал“ ООД стълбове за контактна мрежа, горещо поцинковани съгласно БДС EN 1461. Стълбовете се характеризират с икономическа ефективност и дълъг експлоатационен срок, както и с:
 
 • по-голяма носимоспособност при по-малко собствено тегло, вследствие на което се улеснява и олекотява фундирането на стълба;
 • дълготрайност – защитата чрез горещо поцинковане гарантира 30 годишен експлоатационен живот на покритието на стълба. Последващата поддръжка се осъществява с обработка с дву/три-компонентни смоли, които ще удължат живота на стълба с допълнително над 20 год.;
 • възможно рециклиране;
 • улеснени ремонтни работи по металните части при възникване на аварийна ситуация, ограничаващо възможността за блокиране движението по съответната железопътна линия;
 • индустриализирано производство, водещо до повишено качество;
Не по-маловажно от качеството на продуктите е това на предлаганите от доставчика услуги. „ЮПИТЕР МЕТАЛ“ ООД предлага сигурност, бързина на изпълнение и дейности по монтажа:
 • бързо и лесно изпълнение на монтажа поради по-леките конструктивни елементи;
 • при металните стълбове се използват анкерни болтове, които осъществяват връзката на стълба към фундамента и позволяват точно фиксиране и нивелиране на конструкцията в зависимост от траекторията на железния път. Стоманобетоновият стълб се поставя в предварително изготвен кофраж, след което се бетонира и вертикализира;
 • ниски разходи при демонтаж;
 • гарантирано качество на използваните материали и на скрепителните средства, което води до повишена надеждност;
 • по-добра земетръсна устойчивост
 • ефикасен визуален контрол и инспекция
Опитът на Европа е наложил влагането на горещо поцинковани метални стълбове по цялата контактна мрежа.
Разработеният продукт е създаден и изпитан съобразно най-важните критерии за всеки проект не само на територията на страната ни, но и извън нейните граници.