Референтен лист на Юпитер Метал ООД

Модернизация на железопътен участък: Септември -Пловдив - Част от Транс-Европейската железопътна мрежа

Рехабилитация на железопътна инфраструктура по участък на железопътна линия: Пловдив – гр. Бургас

Производство и монтаж на метална конструкция за обект:  Търговски Център STRAND - гр. Бургас

Обект Търговски Център Галерия - гр. Пловдив: Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция за многоетажен паркинг 

Обект складова база в местността "Чеиирите" край гр. Пловдив: Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция

Обект ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕООД - гр. Варна: Изработка на метална конструкция за търговски и сервизен комплекс

Обект за складова база в гр. Пловдив: Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция

Обект "Конна база" - с. Ягодово: Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция

Обект Център за нова строителна техника на Брайт-2000 ООД: Изработка на метална конструкция

Изработка на метална конструкция за бетонов възел

Обект "Районен съд" - гр. Пещера: Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция

Обект ХИПЕРМАРКЕТ КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ: Изработка на метални конструкции

Обект завод БИОВЕД - гр. Пещера: Изработка на метална конструкция

Обекти КАУФЛАНД - гр. Русе, гр. Ямбол и гр. Сливен: Изработка на метални конструкции

Изработка на метална конструкция

Изработка на СОП

Обект БАЛКАНСТАР - гр. Пловдив: Изработка на метална конструкция

Обект - Асфалтова база SIM: Изработка доставка и монтаж на метални конструкции

Изработка на стоманорешетъчни стълбове - 20, 110, 220, 400 и 750kV

Изработка на арматурна заготовка

Изработка на метални конструкции


Референтен лист на Юпитер 05 ООД

Обект: Рехабилитация на ул. Филиповско шосе, гр. София - изработка, доставка и монтаж на ограничителна системи за пътища съоръжение съгласно БДС EN 1317 -JPL1 (1.33)H1W4, JPP110-1, JPL1 (2.0)H1W4

Обект: Рехабилитация на бул. Цариградско шосе, гр. София – изработка, доставка и монтаж на ограничителна системи за пътища съоръжение съгласно БДС EN 1317 -JPL1 H1W3, JPP110-1, JBR H2W4, JBR H1W5  

Обект: Рехабилитация на бул. Цариградско шосе, гр. София - изработка, доставка и монтаж на ограничителна система за съоръжение съгласно БДС EN 1317 и пешеходен парапет JPP110-1

Обект: Аурубис България Ад, гр. Пирдоп - изработка, доставка и монтаж на ограничителна системи за пътища съоръжение съгласно БДС EN 1317 -JPL1 (2.0)H1W4

Обект: Ремонт на пътен надлез по общински път Плевен - Опанец на път Е-83 км 91+ 533

Поръчка за изработка и доставка на: на стоманорешетъчни стълбове през периода 2013 г. - 2015 г.

Поръчка за изработка и доставка на: вертикални заземителни и поцинковани шини през периода 2016 г. - 2017 г

Поръчка за изработка и доставка на: Производство на стоманени заземителни колове за периода 2014 г. -2016 г. 

Обект: Мост над река Блато в землището на гр. Костинброд

Обект: гр. Русе – гр. Разград, рехабилитация на мост при 34+196 над река Бели Лом, с. Писанец

Обект: ЛОТ17 V/17 Път II - 16 Мездра - Елисейна - Своге - Нови Искър

Обект: път III-7305, Съединение - Люляково - Вресово, участък от км 7+300 до км 26+ 590

Обект: "Бензиностанция с търговски комплекс с КТП на Шел България с. Студена, община Перник, път I-1, km294+500 в дясно

Обект: ЛОТ 14 от проект Транзитни пътища V - Път II-84: Асеновград-Смолян от km27+700 до km76+306,70 и още обекти

Обект: ЛОТ 14 от проект Транзитни пътища V: Рехабилитация на пътни връзки на пътен възел "Север" на АМ Тракия при пресичането с Път II-64 "Карлово-Пловдив", надлез на пътен възел "Пловдив-Север" при km126+270

Обект: ЛОТ 14 от проект Транзитни пътища V : Завършване на строителството на Главна пътна комуникация - Смолян

Обект: Интермодален терминал: с. Златитрап

Обект: "Транзитен път V-ЛОТ 5, Път I-7: гр. Шумен – гр. Велики Преслав – с. Върбица участък от км 166+548 до км 180+232

Обект: Път-II86: разклона за с. Марково

Обект Северна скоростна тангента на гр. София: от км. 8+270 до км. 16+540

Обект: Ремонт на бул: Владимир Вазов: гр. София

Обект: Транзитен път - V - ЛОТ 22А - Път II – 84 от км 54+390 до км 107+114: Юндола - Разлог, Участък I - от км 54+390 до км 107+114

Изработка, доставка и ремонт на "Еластични огради на територията на Столична Община"

Обект - Път I-9: гр. Бургас – с. Маринка – гр. Звездец - гр. Малко Търново

Обект - АМ Хемус от км 342+200 до км 350+000: участък от Белокопитово до Каспичан. Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - АМ Тракия А4 от км 276+200 до км 325+280: Оризово - Бургас - ЛОТ4 Ямбол – Карнобат. изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - АМ Тракия А4 от км 241+900 до км 277+597: Оризово - Бургас - ЛОТ3 Нова Загора – Ямбол. Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - пътен възел Бургас - Средец – Созопол при км 241+600 на път I-9: изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - АМ Тракия А4 от км 210+100 до км 241+900: Оризово - Бургас - ЛОТ2 Стара Загора - Нова Загора. Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда за републиканската пътна мрежа

Изработка и доставка на стоманени заземителни колове


Обект - АМ Тракия от км106+427 до км208+097: Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - път III-503 Опан - Васил Левски - граница Хасково: Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - АМ Тракия ЛОТ1 Оризово - Стара Загора км. 186+500 до км.210+500: Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - пътен възел "Коритна" 1728 м.л.: Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - път Монтана – Лом км. 103+155 до км. 111+140.38: Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - път II-86 - КЦМ - гр. Куклен - манастир св. Кузма и Дамян - с. Гълъбово 2184 м.л.: Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - АМ Марица от км89+910 до км94+100: Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда

Обект - път I-8 Калотина – София км. 1+000 до км. 48+323.29: Изработка, доставка и монтаж на стоманено предпазна ограда