Път SML3251 разклон II-86 Смолян-Рудозем

"Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Път SML3251 разклон II-86 Смолян - Рудозем.