Път III-591 с. Бараци - Крумовград

Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обек: Път III-591 Разклон с. Бараци - Крумовград.