Път III-5004 Обхододен път Габрово

Фирма Юпитер 05 ООД за този проект е изработила, доставила и монтирала – горещо поцинковани ограничителни системи  за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 – за път, за мостово съоръжение и пешеходен парапет.