Път III-106 Благоевград - Ст. Лосичково

Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Път III-106 Благоевград-Ст. Лисичково-Граница Македония .