Път II-53 Елена - Сливен

Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обек: Път II-53 Елена - Сливен