Път Е-68 - II Асеновград - Смолян

Фирма Юпитер 05 ООД за този проект е изработила, доставила и монтирала – горещо поцинковани ограничителни системи  за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 – за път и за мостово съоръжение.