Проходът Петрохан

Фирма Юпитер 05 ООД за този проект е изработила, доставила и монтирала – горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 – за път, за мостово съоръжение и пешеходен парапет.