Подстанция - "Бойчиновци"

Подстанция - "Бойчиновци"
Фирма "Юпитер Метал" ООД изработи горещо-поцинковани стомано-решетъчни ригели и колони 220kV за подстанция "Бойчиновци".