ПЪРВИЯТ БУФЕР СРЕЩУ УДАР СЪГЛАСНО EN 1317-3 МОНТИРАН В БЪЛГАРИЯ!

Shel
07.07.2017 г.
Фирма „Юпитер 05“ ООД достави и монтира първи в България буфер срещу челен удар съгласно EN 1317-3.  Елементът за пасивна безопасност е монтиран на Автомагистрала „Струма“ на км 426 + 980 дясно.БУФЕРИТЕ СРЕЩУ ЧЕЛЕН УДАР съгласно БДС EN 1317-3 са устройства, които спират или отклоняват МПС при челен удар, в случаи на разделяне на големи транспортни потоци и при препятствия в близост до платното за движение.Съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ, обектите в близост до високоскоростни пътища, класифицирани като опасности от I степен /бензиностанции, химически и други съоръжения, допускащи риск от експлозия, места за интензивен престой и др./, трябва да бъдат обезопасени, не само чрез поставяне на ограничителна система за пътни превозни средства с висок клас на задържане, но и чрез поставяне на буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317-3  при входовете на автомагистралите.