Обходен път Кюстендил - Дупница

Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 и парапети за мостови съоражения на обект: обходен път Кюстендил - Дупница