ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА - НОВ ПРОДУКТ!!!

H4b
06.07.2017 г.
Фирма „Юпитер 05” ООД е с основен предмет на дейност проектиране и въвеждане на пазара на нови продукти съгласно EN 1317, имащи за цел увеличаване безопасността на пътната инфраструктура и намаляване на жертвите  от пътно – транспортни произшествия. През над двадесет и пет годишния опит на пазара фирма „Юпитер 05” ООД се наложи като основен производител на ограничителни системи за пътни превозни средства (мантинели), отговарящи на EN 1317.

Като водеща компания в проектирането, производството и монтажа на ограничителни системи за пътни превозни средства, имаща за цел подобряване на пасивната безопасност в България, фирмата ни постоянно развива нови по-добри продукти.

 В тази връзка, фирмата ни пусна на пазара нови ограничителни системи.

Водени от желанието си да разширяваме своята продуктова гама, като едновременно с това се стремим нашите продукти да отговарят на очакванията за по-голяма сигурност на пътя и респективно на нуждите на пътната администрация и пътните специалисти, фирма „Юпитер 05“ ООД  разработи, тества и пусна на пазара нова ограничителна система за съоръжение: 

Парапети за превозни средства - PASSCO H4b-B-W1 (BW)
Предимството на този вид ограничителна система е:
  •     Зоната на действие е W1 ≤ 0,6m
  •     Системата е изключително подходяща за монтаж на надлези и ЖП линии

Ограничителните системи при различните съоръжения могат да бъдат проектирани и монтирани на 50см от края на пътното платно /съгласно Норми за проектиране на пътища/ или наравно с челото на тротоарната конзола /съгласно Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища от РПМ на АПИ от 2010г./ .
Вярваме, че предлаганите от нас продукти ще представляват интерес за Вас и се надяваме да бъдат използвани при проектирането на нови пътни проекти и рехабилитация на съществуващи.

Фирма „Юпитер 05” ООД ще продължи да разработва и да защитава нови краш тестове, както и да закупува нови лицензи, с цел въвеждане на нови продукти. Запазваме си правото да Ви информираме своевременно за всички нововъдени продукти.