Новоремонтирания участък на АМ Тракия от км 133 до км 156

Новоремонтираният участък от АМ Тракия от км 133 до км 156 е пореден пример за динамичната и високо професионалната работа на компания Юпитер 05 ООД.

На този участък въпреки изключително кратките срокове, бяха  монтирани 44 км ограничителни системи с висока степен на задържане Н2 от ново поколение с шини с три вълни в средна разделителна ивица, а в банкетите системи със степен на задържане Н1. Обезопасяването на препятствията, като например билбордове, както и обезопасяването на зоните за почивка, бензиностанциите, се осъществи чрез системи Н2, отново с шини с три вълни.

Това са системи, които Юпитер 05 ООД е разработила в следствие на дългогодишния си опит, непрекъснати проучвания и екип, специално занимаващ се с развойна дейност.