НОВИ ПРОДУКТИ - ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА (МАНТИНЕЛИ)

SST
05.09.2017 г.
Фирма „Юпитер 05” ООД непрестанно разширява своята продуктова гама, като едновременно с това се стреми продуктите и да отговарят не само на очакванията за по-голяма сигурност на пътната инфраструктура, но и на нуждите на пътната администрация, и пътните специалисти. В тази връзка с настоящето бихме искали да представим на Ваше внимание новите видове ограничителни системи, които тествахме и пуснахме на пазара:

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА – ЕДНОСТРАННИ

- JPL1 (1.0) N2-A-W1
- JPL1 (2.0) N2-A-W2 
- JPL1 (3.0) N2-A-W3

• ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ /МОСТОВЕ/

- JPL1 (1.0) N2-A-W1 BR
- JPL1 (2.0) N2-A-W2 BR
- JPL1 (3.0) N2-A-W3 BR

• РЪЧНО РАЗГЛОБЯЕМИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА 

- JPL1 (1.0) N2-A-W1 DMS 
- JPL1 (2.0) N2-A-W2 DMS
- JPL1 (3.0) N2-A-W3 DMS

Предимствата на предлаганите от нас нови ограничителни системи са:

- Предлаганите от нас системи са с малък габарит;
- Богата гама от класове на задържане (N2, H1 и H2) и зони на действие (W), което прави системите приложими при различните пътни ситуации;
- Системите от различните степени на задържане са системи от едно семейство и могат да преминават от една зона на действие към друга, в зависимост от ситуацията на обекта

корпоративно представяне на ЮПИТЕР 05 ООД