НОВ ПРОДУКТ Ограничителни системи за пътища Парапети за превозни средства PASSCO H2 – A – W3 (BW)

H2AW3
07.07.2017 г.
Предимството на този вид ограничителна система е:
  • Зоната на действие е W3 ≤ 1,0m
  • Системата е изключително подходяща за монтаж на надлези и ЖП линииграничителните системи при различните съоръжения могат да бъдат проектирани и монтирани на 50см от края на пътното платно /съгласно Норми за проектиране на пътища/ или наравно с челото на тротоарната конзола /съгласно Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища от РПМ на АПИ от 2010г./ .
 
Вярваме, че предлаганите от нас продукти ще представляват интерес за Вас и се надяваме да бъдат използвани при проектирането на нови пътни проекти и рехабилитация на съществуващи.

Фирма „Юпитер 05” ООД ще продължи да разработва и да защитава нови краш тестове, както и да закупува нови лицензи, с цел въвеждане на нови продукти. Запазваме си правото да Ви информираме своевременно за всички нововъдени продукти.

За всякакви допълнителни въпроси, относно предлаганите от нас продукти, оставаме на Ваше разположение.