Мостово съоражение ЖП линия "Пловдив-Свиленград"

Фирма "Юпитер05" ООД произведе, достави и монтира горещо-поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства и метални парапети на фирма "Терна" за 8-ем мостови съоръжения на ЖП линия "Пловдив-Свиленград".