МОЛ "Галерия" гр. Пловдив

МОЛ "Галерия" гр. Пловдив
Фирма "Юпитер Метал" ООД произведе и монтира многетажен сглобяем паркинг на 3-ри нива в МОЛ "Галерия" - Пловдив.