Лот 20: Рехабилитация на път III-202, път III-2102, път III-5201

"Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обек: Лот 20: Рехабилитация на път III-202 Щръклево - Нисково, път III-2102 Сливо поле - Борисово - Черешово, път III-5201 Нов град - Джулюница - Пиперково.