Кръстовището на булевардите „Андрей Сахаров" и „Андрей Ляпчев"

"Юпитер 05" ООД изработи, достави и монтира  горещо поцинковани ограничителни системи за пътни превозни средства съгласно БДС EN1317 на обект: Кръстовището на две нива на булевардите „Андрей Сахаров" и „Андрей Ляпчев" в ж.к. „Младост" гр. София.