JPP110 - 1 с ръкохватка

JPP110 - 1 с ръкохватка
JPP110 - 1 с ръкохватка
Произведено в България

Характеристики: JPP 110-1 с ръкохватка

Пано L=2000mm, S235JR
O- Колона L=1100mm, S355JR
Ръкохватка 80x100x40, S235JR
Шпилка M16
Болт M10


Изтеглете нашия каталог

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.