JPL1 (3.0) N2-A-W3

JPL1 (3.0) N2-A-W3-2
JPL1 (3.0) N2-A-W303
Произведено в България

Характеристики
 Степен на задържане: JPL1 (3.0) N2-A-W3

C- профил L=1650mm, S355JR
Шина тип А, тип B  L=4300mm, S355JR
Болт M16
Тествана дължина (вкл. начало и край) 72 м


Изтеглете нашия каталог

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.