JPL1 (1.33) H1W3 BW

JPL1 BW-2
JPL1 BW-3
Произведено в България

Характеристики 
Степен на задържане: JPL1 (1.33) H1W3 BW

C- профил L=680mm, S355JR
Шина тип А, тип B L=4300mm, S355JR
Болт M10/M16
Тествана дължина (вкл. начало и край) 72 м


Изтеглете нашия каталог

* Строителният продукт за пътища се придружава от Декларация за Експлоатационни Показатели (ДЕП) съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 09.03.2011 година.