Горещо поцинковани метални конструкци за Kaufland

Горещо поцинковани метални конструкци за Kaufland
Горещо-поцинковани метални конструкции за обекти: Kaufland - София, Пловдив,Русе, Сливен,Бургас, Плевен, Ямбол и Севлиево.