Главен транспортен коридор Х „Куманово – Миладиновци“, Македония

Фирма Юпитер 05 ООД за проект: главен транспортен коридор Х „Куманово – Миладиновци“, Македония е изработила и доставила – 52 км ограничителни системи за пътни превозни средства  JGR H1W5 и JGR H2W4, съгласно EN1317 – горещо поцинковани.