Фотоволтайчен парк в Италия - 1MW

Фотоволтайчен парк в Италия - 1MW
Фирма "Юпитер Метал" ООД изработи горещо поцинкована метална конструкция за фотоволтаичен парк в Италия - 1 MW